Aan Weerszijden

Aan de oever van de Waal staat een mens die kijkt naar de overkant, een overkant die linkt, die doet mijmeren en dromen. Aan de andere zijde kijkt iemand naar jou, maar hij kan je niet zien, hij staart op dezelfde manier. Jullie hebben elkaars dorp als uitzicht. Twee onbekenden, twee verschillende mensen met misschien dezelfde gedachten en verlangens. Aan Weerszijden brengt deze mensen met elkaar in dialoog.

Aan Weerszijden gaat over de rivier de Waal en wil de verschillende perspectieven en ervaringen die mensen hebben van de overzijde naar boven halen. Aan Weerszijden begint in Herwijnen en Zuilichem, twee dorpen die, gescheiden door de Waal, zichtbaar tegenover elkaar liggen. De rivier vormt hier een natuurlijke grens, een scheiding tussen beide oevers en daarmee een scheiding tussen de dorpen.
Middels interviews met drie generaties bewoners brengen we de verhalen tussen beide oevers naar boven en worden deze als dialoog vormgegeven in performances.

Tijdens het werkproces werken bewoners met professionele acteurs en technici aan een performance op locatie. Zij maken kennis met een interdisciplinaire manier van werken en ontwikkelen al doende hun talent. De kennis en ervaring die hieruit ontstaat nemen ze mee. Op deze manier beogen we een nieuwe artistieke impuls te geven aan de dorpen langs de Waal.


Aan Weerszijden is een project van DnA kunstprojecten op bijzondere locaties en P22.